top of page
עמותה רשומה.jpg

"הבית של אנדריי" הינה עמותה  ללא מטרת רווח אשר רשומה כחוק וכדין במשרד המשפטים תחת רשם העמותות.

העמותה הוקמה בתאריך 11 בנובמבר 2016 ומנוהלת על ידי אנדריי בוז'קו ועמיתיו.

מטרותיה העיקריות הן הקמת בתי מחסה לדרי רחוב שמטרתם שיקום השוהים בהם תוך מתן מענה למצוקתם. הענקת סיוע חירום לדרי רחוב אשר מעוניינים להשתקם ע"י הוצאתם מהרחוב ושילובם בחברה. מתן סיוע למשתקמים, ייעוץ וליווי בהתקשרות עם מוסדות המדינה, סיוע בשכר דירה, סיוע משפטי והפנייה לשירותים מקצועיים רלוונטים.

bottom of page