top of page
כל זכות לוגו.jpg
עיריית תל אביב לוגו.jpg
המוסד לביטוח לאומי.jpg
עמידר החדשה.jpg
מגער לוגו.png
מילגם.jpg
ויקיפדיה לוגו.jpg
משרד העבודה הרווחה דרי רחוב לוגו.jpg

עמותה הבית של אנדריי הינה עמותה ללא מטרת רווח שמטרתה לתת מענה של דיור תנאי מגורים הולמים מזון אוכל ביגוד ל חסרי בית הומלסים אסירים משוחררים אנשים שעברו גמילה מסמים גמילה מאלכוהול

חסרי בית לישון ברחוב ללא מגורים תרומות מזון רוצים לתרום איך אפשר לתרום אני רוצה לתרום עמותה של הומלסים עמותה של דרי רחוב עמותה של אנשים ברחוב אנשים שחייהם קרסו לגמרי שירותים סוציאלים לדרי רחוב עזרה וסיוע לדרי רחוב עזרה וסיוע להומלסים עיריית תל אביב עזרה להומלסים. עיריית תל אביב עזרה חסר בית ישן ברחוב.

הבית של אנדריי - עמותה לדרי רחוב הומלסים וחסרי בית  מקומות שינה להומלסים

bottom of page